August162012
trinhthienlam:

Mình sẽ xa lạ nhau, đợi chờ mưa nắng hai mùaNgày không tên khi bên em không là anh nữaMình sẽ xa lạ nhau chiều ngủ quên dưới mây trờiMình sẽ xa lạ nhau, em với anh
- Ngày không tên

trinhthienlam:

Mình sẽ xa lạ nhau, đợi chờ mưa nắng hai mùa
Ngày không tên khi bên em không là anh nữa
Mình sẽ xa lạ nhau chiều ngủ quên dưới mây trời
Mình sẽ xa lạ nhau, em với anh

- Ngày không tên

Page 1 of 1